обратна посока
Разписание за линия 3
Жити -> Търговски комплекс


  0 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 23
ЖИТИ 16:35
Юта 16:37
Винзавод 16:39
Бор 16:41
Пътен възел Охлюва-изток 16:48
Училище Алеко Константинов-юг 16:49
Левента-юг 16:51
Помпена станция - запад 16:53
Васил Левски 16:55
Блок № 115-юг 16:57
Търговски комплекс 17:00